Sport Day 2020 “G GAMES ครั้งที่2”

Posted by logicalcanvas
Category:

Sport Day 2020 G GAMES ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 บริษัท จี อินสเปคชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาสีสัมพันธ์ “G GAMES ครั้งที่2” ขึ้น โดยได้รับเกียรติ จาก คุณ กิตตินันท์ บุญเกษม กรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จี อินสเปคชั่น จำกัด เป็นประธานเปิดงาน โดยงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “สามัคคี รวมพลัง ร่วมฝ่าฟันสู่เป้าหมาย” เพื่อเน้น และเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพนักงานบริษัทฯ และเพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายของบริษัท โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันกองเชียร์ การแข่งเกมส์ต่างๆ ให้พนักงานได้ร่วมสนุกสนาน

ถึงแม้กิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID 19 ทางบริษัทฯก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การวัดอุณหภูมิ ร่างกายผู้เข้าร่วมงานทุกคน การฉีดพ้นสเปร์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การล้างร้องเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ร่วมถึงการใส่หน้ากากอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐกำหนดและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

และงานครั้งนี้ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีท่ามกลางความสนุกสนานของพนักงานทุกคน แล้วพบกันใหม่ใน G GAMES ครั้งที่ 3 นะครับ

Total Page Visits: 3413

ใส่ความเห็น