Feed Barley Inspection

Posted by logicalcanvas
Category:

ประเทศไทยนำเข้าวัตถุดิบหลายชนิดเพื่อมาใช้ผลิตอาหารสัตว์ “ข้าวบาร์เลย์” ก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่ง บริษัท จี อินสเปคชั่น จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นตัวแทนในการตรวจสอบสินค้าและคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การตรวจสอบการขนถ่ายจากเรือใหญ่ จากเกาะสีชัง ขนถ่ายสู่โกดังเก็บสินค้าต่างๆ ซึ่งทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอาอย่างมืออาชีพและผลประประโยชน์ของลูกค้าเสมอมา ขอขอบพระคุณทางลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ การบริการงานตรวจสอบสินค้าจาก บริษัท จี อินสเปคชั่น มา ณ โอกาส นี้

 

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 3179

ใส่ความเห็น