บริษัท จี อินสเปคชั่น จำกัด ได้ทำการย้ายที่ทำการสำนักงานมายังสำนักงานใหม่

Posted by logicalcanvas
Category:

บริษัท จี อินสเปคชั่น จำกัด ได้ทำการย้ายที่ทำการสำนักงานมายังสำนักงานใหม่

เลขที่ 13 ซอย ศรีนครินทร์ 40 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ 10250 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯและเตรียมความพร้อมสู่การบริการที่ครอบคุมเพื่อผู้ใช้บริการจะได้สะดวกยิ่งขึ้น

และ บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เป็น

โทรศัพท์ 02-125-3997-8 , 02-120-4738

แฟกซ์ 02-125-3518

 

 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ได้ให้การสนับสนุนเรามาตลอดอย่างดียิ่ง

ใส่ความเห็น