การขยายขอบข่ายการให้บริการ การตรวจสอบสินค้าประเภทงานปูนผงและปูนเม็ด

Posted by logicalcanvas
Category:

ปี พ.ศ. 2564 บริษัท จี อินสเปคชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม “ปูนตรานกอินทรี” ให้บริการการตรวจสอบสินค้า ในการขนถ่ายสินค้า ประเภท งานปูนเม็ด และปูนผง ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องกราบขอบพระคุณไปยัง บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท จี อินสเปคชั่น จำกัด

Total Page Visits: 502

ใส่ความเห็น